Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 2 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame záujemcu, ktorý sa uchádza o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju cenovú ponuku doručil v lehote doručenia ponúk v zalepenej obálke s heslom "Osobitné PK 1. kolo - pozemok Trnavská cesta - NEOTVÁRAŤ" na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava.

Osobitné ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 29.06.2020 Predkladanie ponúk od: 30.06.2020 Uzávierka: 27.07.2020

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že v prípade ak bude NÚDCH potrebovať priestory pre vlastné účely, NÚDCH vyhradzuje právo Zmluvu o nájme nebytových priestorov jednostranne ukončiť aj pred uplynutím doby nájmu. Súčasťou ponuky záujemcu musí byť aj stručný opis jeho činnosti, k...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 24.06.2020 Predkladanie ponúk od: 25.06.2020 Uzávierka: 06.07.2020