Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 1 ponúk
Zobrazenie:


Cenové ponuky s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1 m2 je potrebné doručiť do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Nájom nebytových priestorov“ - "NEOTVÁRAŤ" na adresu: Detské mestečko, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín. Na obálke bude uvedené aj oz

Nájom
Trenčín
Pridané: 05.10.2016 Predkladanie ponúk od: 06.10.2016 Uzávierka: 17.10.2016