osobné motorové vozidlo zn. Toyota HIACE


Správca ponuky

Správca: Stredná odborná škola dopravná Trenčín
IČO: 17055202
Adresa správcu: Školská 66
Mesto: Trenčín
PSČ: 91105
Kontaktná osoba: Ing. Radko Fábik
fabikradko@dopravnaakademia.sk
tel.: 00421 905 342619

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 15.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 29.01.2020

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 482,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 72786
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku osobné motorové vozidlo zn. Toyota HIACE 9 mi
Rok uvedenia do prevádzky 1995
Rok výroby 1995
Stručná identifikácia automobil v dobrom technickom stave, pravidelný servis, najazdených 304 354 km, platná emisná a STK do 01.07.2021, objem motora 2446 cm3, maximálny výkon 55kW/3900 ot.min-1, palivo motorová nafta, farba bledo modrá metalíza, povrchová hrdza na predných dverách, celoročne garážovaná vo vykurovanej miestnosti počas celej životnosti automobilu.obhliadka je možná po telefonickom dohovore v čase od 9 .00 do 15.00
Majetkový podiel 1/1
Poznámka Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - TOYOTA, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Obálky s cenovou ponukou zaslať na adresu : Dopravná akadémia Trenčín
Školská 66, 911 05 Trenčín

do 29.01.2020 vrátane. Ponuky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Výherca ponuky

Meno Branislav Ondruška
Sídlo Kostolná 15, 040 01 Košice
Cena 2712,00 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1585737150_zapisnica_toyota_hiace_i.pdf