Predaj osobné motorové vozidlo


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Jana Hermanova
jana.hermanova@ssc.sk
tel.: 02/502 55 422

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: o každú vec zvlášť
Dátum zverejnenia ponuky: 07.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.02.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno


VEC
 
Identifikačné čislo 66165
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Peugeot Boxer, minibus 2,5 TD
Rok uvedenia do prevádzky 1996
Rok výroby 1996
Stručná identifikácia stav tachometra: 231 027 km, výkon 76 kW, počet miest na sedenie 9, platnosť tk, EK 7/2018, poškodený motor
Majetkový podiel 100
Primeraná cena 385 €
Poznámka Ponuku poslať v zalepenej obálke s heslom Peugeot Boxer - NEOTVÁRAŤ! na adresu:
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Výherca ponuky

Meno Ivan Kozáček
Sídlo Bošáca
Cena 1010 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1523271716_zapisnica_ii._kolo_.pdf