Predaj osobné motorové vozidlo


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Jana Hermanová
jana.hermanova@ssc.sk
tel.: 02/502 55 422

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: o každú vec zvlášť
Dátum zverejnenia ponuky: 07.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.02.2018

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno


VEC
 
Identifikačné čislo 65989
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Škoda Octavia 1.4 16V
Rok uvedenia do prevádzky 2003
Rok výroby 2003
Stručná identifikácia Stav tachometra: 377 000km, výkon 55kW, platnosť TK EK: 9/2019
Majetkový podiel 100
Primeraná cena 642 €
Poznámka Ponuku poslať v zalepenej obálke s heslom Škoda Octavia - NEOTVÁRAŤ! na adresu:
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Výherca ponuky

Meno Ivan Kozáček
Sídlo Bošáca
Stav úspešný predaj
Protokol 1519382827_zapisnica_octavia.pdf