Predaj osobné motorové vozidlo


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Jana Hermanová
jana.hermanova@ssc.sk
tel.: 02/502 55 422

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: o každú vec zvlášť
Dátum zverejnenia ponuky: 07.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.02.2018

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno


VEC
 
Identifikačné čislo 66000
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Nissan Murano 3,5 V6 SE Xtronic CVT
Rok uvedenia do prevádzky 2007
Rok výroby 2007
Stručná identifikácia stav tachometra: 445 700km, výkon 172 kW, TK, EK - vozidlo je dočasne odhlásené z evidencie, z dôvodu nevyhovujúceho stavu TK
Majetkový podiel 100
Primeraná cena 263 €
Poznámka Ponuku poslať v zalepenej obálke s heslom Nissan Murano - NEOTVÁRAŤ! na adresu:
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Výherca ponuky

Meno Kamil Molokáč
Sídlo Baška
Cena 1320 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1519382262_nissan_murano__zapisnica.pdf