Dom a stodola Šípkov, Šípkov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Bánovce nad Bebravou
Obec: Šípkov
Katastrálne územie: Šípkov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Šípkov
Dátum zverejnenia ponuky: 06.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.06.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 200,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 92
Primeraná cena: 2 595,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 70651
Súpisné číslo stavby 151
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 123
Číslo listu vlastnictva 205
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o prízemný dom, je z r.1918. Pozostáva z kuchyne a 1 izby. Dom je nevyužívaný, neobývaný a zanedbaný.
Stavba
 
Identifikačné čislo 70652
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 125
Číslo listu vlastnictva 205
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o stodolu postavenú na kamenných základoch, slúži ako sklad pri rodinnom dome. Je vo veľmi zlom technickom stave.

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1561624550_zapisnica_komisia_sipkov_210619.doc