Byt a garáž Trenčín, Trenčín


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Jana Habáňová
jana.habanova@minv.sk
tel.: 032/7411408

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trenčín, ul.Jána Zemana
Dátum zverejnenia ponuky: 09.07.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 10.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.08.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 8 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 19725
Primeraná cena: 80 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Bytový dom je z roku 1973. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva (predsieň,špajza,kuchyňa,kúpeľňa,WC,balkón,loggia,pivnica). Byt je v pôvodnom stave, neudržiavaný a neobývaný s pôvodným zariadením. Nebytový priestor je garáž, je nevyužívaná a neudržiavaná, vstup do nej je z bytového domu aj z vonku.
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Byt
 
Identifikačné čislo 71119
Číslo bytu 9
Podlahová plocha bytu 78 m2
Poschodie 1
Číslo vchodu 73
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 2452
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 78/2212
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 1706/4
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 78/2212
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku priľahlého k domu s bytom 1706/2,1706/30,1706/31
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku priľahlému k domu s bytom 78/2212
Nebytový priestor
 
Identifikačné čislo 71120
Číslo nebytového priestoru 9
Podlahová plocha nebytového priestoru 24 m2
Poschodie suterén
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza 2452
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore 1/1
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 24/2212
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený 1706/4
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s nebytovým priestorom postavený 24/2212
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku priľahlého k domu s nebytovým priestorom 1706/2,1706/30,1706/31
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku priľahlému k domu s nebytovým priestorom 24/2212
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71121
Parcelné číslo pozemku 1706/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 825 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel 102/2212
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71122
Parcelné číslo pozemku 1706/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 356 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel 102/2212
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71123
Parcelné číslo pozemku 1706/30
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 570 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel 102/2212
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71124
Parcelné číslo pozemku 1706/31
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 969 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel 102/2212

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 6
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 6
Protokol 1565678940_zapisnica_komisia_tn_byt_ea_120819.doc

Výherca elektronickej aukcie

Meno Radovan Pavlík
Sídlo Mateja Bela 2460/20, 911 08 Trenčín
Cena 89500 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1568623364_zapisnica_komisia_tn_byt_ea_160919.doc