Dom a pozemky Čachtice, Čachtice


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Čachtice
Katastrálne územie: Čachtice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Čachtice
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 11.10.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.10.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.11.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 91 100,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 64995
Súpisné číslo stavby 541
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2206
Číslo listu vlastnictva 2126
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o samostatne stojaci 2-poschodový objekt s podkrovím, pivnicou a príslušenstvom (garáž, prístavba, hospodárska budova). Dom je napojený na inžinierske siete a je neobývaný.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64996
Parcelné číslo pozemku 2206
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 516 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2126
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64997
Parcelné číslo pozemku 2207
Druh pozemku záhrada
Výmera 513 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2126
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1510662929_zapisnica_komisia_cachtice_ea_141117.doc