Dom a pozemky Hrašné, Hrašné


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Myjava
Obec: Hrašné
Katastrálne územie: Hrašné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hrašné
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.05.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 900,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 12661
Primeraná cena: 9 333,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 69989
Súpisné číslo stavby 171
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 10064
Číslo listu vlastnictva 376
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Prízemný rodinný dom z r.1920. Pozostáva z kuchyne, chodby a 2 izieb. Nie je využívaný ani udržiavaný.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69990
Parcelné číslo pozemku 10064
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 245 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 338
Prevádzaný majetkový podiel 14/16
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69991
Parcelné číslo pozemku 10065
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 259 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 338
Prevádzaný majetkový podiel 14/16

Výherca ponuky

Meno Juraj Kocmunda
Sídlo Júliusa Gábriša 39/2,915 01 Nové Mesto nad Váhom
Cena 9336 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1557474363_zapisnica_komisia_dom_a_pozemky_hrasne_100519.doc