Dom a pozemky Očkov, Očkov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Očkov
Katastrálne územie: Očkov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Očkov
Dátum zverejnenia ponuky: 07.11.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 08.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.12.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 300,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 1879
Primeraná cena: 13 930,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72249
Súpisné číslo stavby 128
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 125
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o RD z roku 1934, je nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovným priestorom. RD má dve obytné miestnosti a príslušenstvo.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72250
Parcelné číslo pozemku 126
Druh pozemku záhrada
Výmera 353 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72251
Parcelné číslo pozemku 127
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 240 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72252
Parcelné číslo pozemku 128/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 155 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72253
Parcelné číslo pozemku 61/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 52 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 4
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 4
Protokol 1587105957_zapisnica_komisia_ockov_ea_101219_oprava.doc

Výherca elektronickej aukcie

Meno Juraj Kocmunda
Sídlo Nové Mesto nad Váhom
Cena 18311 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1580464522_zapisnica_komisia_ockov_ea_300120.doc