Mlyn a pozemok Horné Bzince, Bzince pod Javorinou


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Bzince pod Javorinou
Katastrálne územie: Horné Bzince
Adresa ponúkaného majetku štátu: Horné Bzince
Dátum zverejnenia ponuky: 17.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.04.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 628,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 62656
Súpisné číslo stavby 82
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 422
Číslo listu vlastnictva 2093
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o nepodpivničený dvojpodlažný objekt vo veľmi zlom technickom stave, značne poškodený, v minulosti slúžil ako mlyn, bol postavený v r.1924. Objekt bude pravdepodobne pre havarijný stav potrebné odstrániť.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62657
Parcelné číslo pozemku 422
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 637 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2093
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Pozemok sa nachádza pod stavbou dom súp.č.82.

Výherca ponuky

Meno VELIDA,s.r.o.
Sídlo Bernolákova 66, 953 01 Zlaté Moravce
Cena 3800 €
IČO 36768430
Stav úspešný predaj
Protokol 1491383604_zapisnica_komisia_mlyn_horne_bzince_050417.doc