Na prenájom kancelársky priestor, Bratislava - mestská časť Petržalka


nové

Správca ponuky

Správca: Encyklopedický ústav SAV
IČO: 00167100
Adresa správcu: Bradáčova 7
Mesto: Bratislava
PSČ: 851 02
Kontaktná osoba: Bc. Ladislav Ruppeldt
encyrupp@savba.sk
tel.: 0220 907 999

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Bradáčova 7, 851 02 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor
č. 8 v rozlohe 16,70 m2
č. 9 v rozlohe 16,20 m2
č. 40 v rozlohe 73,50 m2
č. 41 v rozlohe 19,50 m2
č. 42 v rozlohe 18,40 m2
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 70€ / 16,70 m2 / Rok
70€ / 16,20 m2 / Rok
70€ / 73,50 m2 / Rok
70€ / 19,50 m2 / Rok
70€ / 18,40 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.10.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.10.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.10.2017


Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu