Na prenájom kancelársky priestor, Bratislava - mestská časť Petržalka


Správca ponuky

Správca: Encyklopedický ústav SAV
IČO: 00167100
Adresa správcu: Bradáčova 7
Mesto: Bratislava
PSČ: 851 02
Kontaktná osoba: Bc. Ladislav Ruppeldt
encyrupp@savba.sk
tel.: 0220 907 999

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Bradáčova 7, 851 02 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor
č. 8 v rozlohe 16,70 m2
č. 9 v rozlohe 16,20 m2
č. 40 v rozlohe 73,50 m2
č. 41 v rozlohe 19,50 m2
č. 42 v rozlohe 18,40 m2
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 70€ / 16,70 m2 / Rok
70€ / 16,20 m2 / Rok
70€ / 73,50 m2 / Rok
70€ / 19,50 m2 / Rok
70€ / 18,40 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.10.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.10.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.10.2017



Výherca ponuky

Meno Exekútorský úrad BA II, JUDr. Libor Samec, súdny exekútor
Sídlo Košická 6, 821 09 Bratislava
Cena 5145,00 €
IČO 36078531
Stav úspešná
Protokol 1510253455_komisia_zapisnica_ponuky_2017110901_samec.pdf