Pozemky Košeca, Košeca


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Ilava
Obec: Košeca
Katastrálne územie: Košeca
Adresa ponúkaného majetku štátu: Košeca
Dátum zverejnenia ponuky: 12.10.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.10.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 660,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 65003
Parcelné číslo pozemku 187/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 124 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1839
Prevádzaný majetkový podiel 2/3
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65004
Parcelné číslo pozemku 187/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 56 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1839
Prevádzaný majetkový podiel 2/3
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65005
Parcelné číslo pozemku 187/7
Druh pozemku záhrada
Výmera 22 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1841
Prevádzaný majetkový podiel 2/9
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65006
Parcelné číslo pozemku 187/8
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 166 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1841
Prevádzaný majetkový podiel 2/9

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1509615520_zapisnica_komisia_koseca_021117.doc