Pozemok Melčice, Melčice-Lieskové


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Trenčín
Obec: Melčice-Lieskové
Katastrálne územie: Melčice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Melčice
Dátum zverejnenia ponuky: 08.11.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.11.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 570,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 68463
Parcelné číslo pozemku 1650/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 234 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1413
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o nezastavaný a nevyužívaný pozemok.

Výherca ponuky

Meno Peter a Ľubica Fabianovi
Sídlo Melčice 4, 913 05 Melčice-Lieskové
Cena 2575 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1543320673_zapisnica_komisia_melcice_271118.doc