Pozemok Vrbovce, Vrbovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Myjava
Obec: Vrbovce
Katastrálne územie: Vrbovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vrbovce
Dátum zverejnenia ponuky: 14.07.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.07.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.08.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 310,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 63959
Parcelné číslo pozemku 657/25
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 244 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7612
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Zuzana Klčová
Sídlo Milana Marečka 970/16,907 01 Myjava
Cena 350 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1502183631_zapisnica_komisia_vrbovce_070817.doc