Prenájom kancelárskeho priestoru, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


Správca ponuky

Správca: Ústav informatiky SAV
IČO: 17055555
Adresa správcu: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84507
Kontaktná osoba: Ing. Milan Gatial
milan.gatial@savba.sk
tel.: 02/5941 1251, 0915 439 230

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Ponuka sa kancelárska miestnosť č. 462 na IV. poschodí administratívnej budovy; kancelárska plocha je o výmere 16,8 m2; uvedená cena je bez energií a služieb.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1348.50€ / 16,8 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.03.2020

Termín obhliadky: podľa dohody