Prenájom kancelárskych priestorov, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


Správca ponuky

Správca: Ústav informatiky SAV
IČO: 17055555
Adresa správcu: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84507
Kontaktná osoba: Ing. Milan Gatial
milan.gatial@savba.sk
tel.: 0915 439 230

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Ponuka sa miestnosť č. 460 na IV. posch. ; kanc. plocha 19,2 m2 a k tomu prislúchajúca plocha ostatných priestorov 5,0 m2; uvedená cena je bez energií a služieb.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1371€ / 24,2 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.10.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.10.2018

Termín obhliadky: podľa dohody