Prenájom priestorov v NURCH Piešťany vhodných na prevádzkovanie Bufetu- miestnosť 1.22 sklad a 1.21 Bufet , Piešťany


Správca ponuky

Správca: Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
IČO: 00165271
Adresa správcu: I.Krasku 4
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 12
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara
peter.bittara@nurch.sk
tel.: 033/796 91 12

Údaje o ponuke

Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nábrežie I. Krasku č.4, 921 12 Piešťany
Druh ponúkaného majetku štátu: Miestnosť č.1.22 sklad o ploche 27,84 m2 a miestnosť č.1.21 Bufet o ploche 57,16 m2 spolu celkom 85 m2 v budove sup. číslo 4782-zdravotnícke zariadenie na parcele č. 5820.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 7225€ / 85 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.06.2018

Termín obhliadky: 17.05.2018-08.06.2018