Prenájom - sklady BB, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Pamiatkový úrad, Bratislava
IČO: 31755194
Adresa správcu: Cesta na Červený most č. 6
Mesto: Bratislava
PSČ: 814 06
Kontaktná osoba: Boris Cebecauer
boris.cebecauer@pamiatky.gov.sk
tel.: 02/204 64 203

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mičínska cesta 1, Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory-skladové priestory: miestnosť č. 9 vo výmere 21,2 m2, miestnosť č. 10 vo výmere 26 m2, miestnosť č. 11 vo výmere 10,92 m2, miestnosť č. 12 vo výmere 33,6 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 20€
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.05.2017