Záhradná chatka Čachtice, Čachtice


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Čachtice
Katastrálne územie: Čachtice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Čachtice
Dátum zverejnenia ponuky: 13.07.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.07.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 990,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 63947
Súpisné číslo stavby 3012
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3373/149
Číslo listu vlastnictva 2126
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o samostatne stojaci poschodový objekt, podpivničený s podkrovým so sedlovou strechou, má 1 obytnú miestnosť, nedokončené sociálne zariadenie na 1.poschodí a 1 otvorenú plochu na poschodí pod strechou. Chatka je neudržiavaná, zanedbaná a nedokončená. Predáva sa bez pozemku.

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1502183498_zapisnica_komisia_cachtice_070817.doc