Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 6 ponúk
Zobrazenie:


Náležitosti ponuky (u fyzických aj právnických osôb): 1) identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO (ak ho má pridelené); právnická osoba: obchodné meno (názov), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má pridelené)) 2) doklad preukazujúci oprávnenie po...

Nájom
Malacky
Pridané: 02.12.2022 Predkladanie ponúk od: 03.12.2022 Uzávierka: 12.12.2022

Písomná cenová ponuka musí byť v stanovenej lehote doručená do sídla organizácie v zalepenej obálke s označením „POZEMOK p. č. 4450/562 Zobor – NEOTVÁRAŤ“ na adresu BARMO, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava. Cenová ponuka musí obsahovať u fyzických osôb meno a priezvisko, trvalé bydlisko, e-mail, číslo účtu vo formát...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nitra
Pridané: 16.11.2022 Predkladanie ponúk od: 17.11.2022 Uzávierka: 15.12.2022

Náležitosti ponuky (u fyzických aj právnických osôb): 1) identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO (ak ho má pridelené); právnická osoba: obchodné meno (názov), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má pridelené)) 2) doklad preukazujúci oprávnenie po...

Nájom
Zvolen
Pridané: 16.06.2022 Predkladanie ponúk od: 17.06.2022 Uzávierka: 28.06.2022

Náležitosti ponuky (u fyzických aj právnických osôb): 1) identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO (ak ho má pridelené); právnická osoba: obchodné meno (názov), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má pridelené)) 2) doklad preukazujúci oprávnenie po...

Nájom
Zvolen
Pridané: 16.06.2022 Predkladanie ponúk od: 17.06.2022 Uzávierka: 28.06.2022

Náležitosti ponuky (u fyzických aj právnických osôb): 1) identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO (ak ho má pridelené); právnická osoba: obchodné meno (názov), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má pridelené)) 2) doklad preukazujúci oprávnenie po...

Nájom
Malacky
Pridané: 16.06.2022 Predkladanie ponúk od: 17.06.2022 Uzávierka: 28.06.2022

Náležitosti ponuky (u fyzických aj právnických osôb): 1) identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO (ak ho má pridelené); právnická osoba: obchodné meno (názov), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má pridelené)) 2) doklad preukazujúci oprávnenie po...

Nájom
Malacky
Pridané: 10.06.2022 Predkladanie ponúk od: 11.06.2022 Uzávierka: 22.06.2022