Osobný automobil Škoda Octávia


Správca ponuky

Správca: Krajská prokuratúra Bratislava
IČO: 00166448
Adresa správcu: Vajnorská 47
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 56
Kontaktná osoba: Anikó Kósa
Aniko.Kosaova@genpro.gov.sk
tel.: 02/208 36 286

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2019

Termín obhliadky: po dohode v pracovné dni na tel. 02/208 36 286


VEC
 
Identifikačné čislo 72037
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Osobný automobil Škoda Octávia
Rok uvedenia do prevádzky 2007
Rok výroby 2007
Stručná identifikácia Automobil má najazdené 175 715 km. Autobatéria nefunkčná. Emisná kontrola a emisná kontrola platná do 28.11.2019
Majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Spojená škola
Sídlo Ulica SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Cena 42,38 €
IČO 42128919
Stav úspešný predaj
Protokol 1582096253_zapis_o_odovzdani_a_prevzati_auta.pdf