pozemok v k. ú. Tovarnianska Polianka 1090 m2, Tovarnianska Polianka


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Raffaelisová
katarina.raffaelisova@ssc.sk
tel.: 055/7277230

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Vranov nad Topľou
Obec: Tovarnianska Polianka
Katastrálne územie: Tovarnianska Polianka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 7300  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.04.2020

Termín obhliadky: podľa dohody


Pozemok
 
Identifikačné čislo 73475
Parcelné číslo pozemku 3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1090 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 72
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu