Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 29 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 15.11.2018 Predkladanie ponúk od: 16.11.2018 Uzávierka: 17.12.2018

nové

Uvedený majetok v správe Centra účelových zariadení v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku štátu zaslal...

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 14.11.2018 Predkladanie ponúk od: 15.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Uvedený majetok v správe Centra účelových zariadení v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku štátu zaslal...

Ponukové konanie
Klokočov
Pridané: 14.11.2018 Predkladanie ponúk od: 15.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Fakultná nemocnica („FN“) Trnava vyhlasuje ponukové konanie na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu. S vlastníctvom nehnuteľného majetku je spojené vlastníctvo príslušenstva: plot uličný, terasa, vonkajšie schody, okapový chodník, ktoré je bližšie špecifikované v znaleckom posudku číslo 43/2018 zo ...

Ponukové konanie
Trnava
Pridané: 12.11.2018 Predkladanie ponúk od: 13.11.2018 Uzávierka: 12.12.2018

nové

Ponuky zasielajte v lehote na doručenie ponúk na adresu: Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Ponukové konanie
Veľký Kýr
Pridané: 12.11.2018 Predkladanie ponúk od: 13.11.2018 Uzávierka: 12.12.2018

nové

Pozemok je využívaný ako súčasť dvora pri rodinnom dome iného vlastníka.

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Šaca
Pridané: 12.11.2018 Predkladanie ponúk od: 13.11.2018 Uzávierka: 12.12.2018

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Pozemky v k.ú. Dolné Štitáre."

Ponukové konanie
Štitáre
Pridané: 08.11.2018 Predkladanie ponúk od: 09.11.2018 Uzávierka: 10.12.2018

nové

Nehnuteľnosť sa nachádza v blízkosti športového areálu a bytových a občianskych budov. Predmet ohodnotenia sa nachádza v širšom centre obce, zastavanom území obce. V lokalite prevláda výstavba súborov budov a tzv. verejná zeleň.

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 08.11.2018 Predkladanie ponúk od: 09.11.2018 Uzávierka: 10.12.2018

nové

Nehnuteľnosť sa nachádza v blízkosti športového areálu a bytových a občianskych budov. Predmet ohodnotenia sa nachádza v širšom centre obce, zastavanom území obce. V lokalite prevláda výstavba súborov budov a tzv. verejná zeleň.

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 08.11.2018 Predkladanie ponúk od: 09.11.2018 Uzávierka: 10.12.2018

nové

Prístup k pozemku je po mestskej komunikácii v blízkosti mestského okruhu mesta Žiliny. Nie je daný súlad druhu pozemku medzi stavom uvedeným na liste vlastníctva a skutkovým stavom. Ide o pozemky nachádzajúce sa v blízkosti komunikačného nadjazdu a v blízkosti železničnej trate. Pri pozemkoch je

Ponukové konanie
Žilina
Pridané: 07.11.2018 Predkladanie ponúk od: 08.11.2018 Uzávierka: 07.12.2018