Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 58 ponúk
Zobrazenie:


nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že v priebehu plynutia nájomného vzťahu môže dôjsť k rekonštrukcii predmetných priestorov alebo sťahovaniu ambulancií NÚDCH. V tomto prípade bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím doby nájmu. Nebytové priestory s

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 20.06.2019 Predkladanie ponúk od: 21.06.2019 Uzávierka: 04.07.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7237/2" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou z...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 16.07.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7235/2" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou z...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 16.07.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7234/2" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou z...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 16.07.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7217/5" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou z...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 16.07.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7216/8" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou ...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 16.07.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7215/1" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou ...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 16.07.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Zalužice p.č. 1283" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 113/2018, spracovanom Ing. Mariánom Furdom. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na a...

Osobitné ponukové konanie
Zalužice
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 16.07.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Zalužice p.č. 1282" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 113/2018, spracovanom Ing. Mariánom Furdom. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na a...

Osobitné ponukové konanie
Zalužice
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 16.07.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Zalužice p.č. 1280" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 113/2018, spracovanom Ing. Mariánom Furdom. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na ...

Osobitné ponukové konanie
Zalužice
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 16.07.2019