Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 48 ponúk
Zobrazenie:


nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo oso...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 27.06.2019

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo oso...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 27.06.2019

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo oso...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 27.06.2019

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo oso...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 27.06.2019

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo oso...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 27.06.2019

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov do Nemocnice Ružinov, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 27.06.2019

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Lazy pod Makytou
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 03.07.2019

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Motešice
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 03.07.2019

nové

Výška trhového nájomného je 40 € / rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom nebytového priestoru ZC - NEOTVÁRAŤ" na adresu UPSVR Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58

Nájom
Žarnovica
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 30.07.2019

nové

Výška trhového nájomného je 25 € / rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom nebytového priestoru - NEOTVÁRAŤ" na adresu UPSVR Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 17.06.2019 Predkladanie ponúk od: 18.06.2019 Uzávierka: 31.07.2019