Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 59 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu - 1. kolo na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe: národná kultúrna pamiatka, mauzóleum - kaplnka v k. ú. Dolná Krupá, ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dolná Krupá
Pridané: 08.04.2020 Predkladanie ponúk od: 09.04.2020 Uzávierka: 12.05.2020

nové

Nájom je možné dohodnúť najskôr od 01.06.2020 ( a zároveň po odsúhlasení MF SR a zverejnení zmluvy v CRZ). Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie ročné nájomné za 1 m2 podlahovej plochy predmetu nájmu, nie však nižšie ako trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje prá

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 07.04.2020 Predkladanie ponúk od: 08.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 44-45“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č

Nájom
Ružomberok
Pridané: 07.04.2020 Predkladanie ponúk od: 08.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 42-43“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č

Nájom
Ružomberok
Pridané: 07.04.2020 Predkladanie ponúk od: 08.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 40-41“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č

Nájom
Ružomberok
Pridané: 07.04.2020 Predkladanie ponúk od: 08.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020

nové

Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 05.06.2020. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 53-54“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – I...

Nájom
Ružomberok
Pridané: 07.04.2020 Predkladanie ponúk od: 08.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020

nové

Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 05.06.2020. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 46-47“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – I...

Nájom
Ružomberok
Pridané: 07.04.2020 Predkladanie ponúk od: 08.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020

nové

Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 05.06.2020. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 38-39“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – I...

Nájom
Ružomberok
Pridané: 07.04.2020 Predkladanie ponúk od: 08.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. súbor pozemkov zapísaných na LV č. 1083 vo vlastníctve SR v

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Brestovany
Pridané: 07.04.2020 Predkladanie ponúk od: 08.04.2020 Uzávierka: 11.05.2020

nové

Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 05.06.2020. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 35-36“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – I...

Nájom
Ružomberok
Pridané: 07.04.2020 Predkladanie ponúk od: 08.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020