Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 76 ponúk
Zobrazenie:


nové

Záujem o ponúkaný priestor je možné prejaviť len písomnou ponukou, doručenou na adresu Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná č.9, 97558 Banská Bystrica v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom "Cenová ponuka - nájom nebytové priestory Lazovná č.24,26 - NEOTVÁRAŤ" najne

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 30.06.2020

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 70/2020: Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. ...

Nájom
Žilina
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 17.06.2020

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 69/2020: Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. ...

Nájom
Žilina
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 17.06.2020

nové

Záujem o ponúkaný priestor je možné prejaviť len písomnou ponukou, doručenou na adresu Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná č.9, 97558 Banská Bystrica v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom "Cenová ponuka - nájom nebytové priestory Lazovná č.9 - NEOTVÁRAŤ" najneskôr

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 26.06.2020

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „OPK Nová Baňa - CKN 6014/25 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do vyššie uvedenej leho...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nová Baňa
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 03.07.2020

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „OPK Nová Baňa - CKN 6014/27 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do vyššie uvedenej leho...

Osobitné ponukové konanie
Nová Baňa
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 19.06.2020

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „OPK Nová Baňa - CKN 6014/22 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do vyššie uvedenej leho...

Osobitné ponukové konanie
Nová Baňa
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 19.06.2020

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „OPK Nová Baňa - CKN 6014/2 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do vyššie uvedenej lehot...

Osobitné ponukové konanie
Nová Baňa
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 19.06.2020

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „OPK Nová Baňa - CKN 6014/1 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do vyššie uvedenej lehot...

Osobitné ponukové konanie
Nová Baňa
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 19.06.2020

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „OPK Nová Baňa - CKN 6014/23 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do vyššie uvedenej leho...

Osobitné ponukové konanie
Nová Baňa
Pridané: 05.06.2020 Predkladanie ponúk od: 06.06.2020 Uzávierka: 19.06.2020