Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 52 ponúk
Zobrazenie:


nové

Náležitosti ponuky: -základné údaje uchádzača, -ponuka výšky nájomného za rok, -záväzok uchádzača že okrem nájomného bude uhrádzať aj prevádzkové náklady spojené s nájmom, -fotokópia platného dokladu uchádzača v oprávnení podnikať v predmetnej veci, -kritérium na určenie poradia je najvyššie trhové nájomné v E...

Nájom
Piešťany
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 30.11.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Budova s pozemkom Tatranská Javorina" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum účelový...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Tatranská Javorina
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Osobitné ponukové konanie 1. kolo - Rekreačná chata s príslušenstvom Beluša " a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum úč...

Osobitné ponukové konanie
Beluša
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 30.11.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Rekreačné zariadenia s.č. 4165 a s.č. 4166 s príslušenstvom Modra - Harmónia" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešp...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Modra
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Doškoľovacie zariadenie s kotolňou a pozemkom Kežmarok" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správc...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kežmarok
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Rekreačná chata s pozemkom Vyšné Ružbachy" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum úč...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Vyšné Ružbachy
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Rekreačné zariadenie s príslušenstvom Kokošovce - Sigord" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu sprá...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kokošovce
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Rekreačná chata s príslušenstvom Badín - Malachov" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ce...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Badín
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Ubytovňa s pozemkom Prašice - Duchonka" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpon...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Prašice
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Rekreačná chata Moštenica s príslušenstvom" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum ú...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Moštenica
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018