Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 46 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Výmenníková stanica Skalica, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Skalica
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 09.09.2016

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "Prenájom nebytových priestorov v Stropkove - NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15:00 hod. najneskôr 12.08.201

Nájom
Stropkov
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 12.08.2016

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej KOREŠPONDENČNOU a E-MAILOVOU adresou záujemcu, heslom "Račianska" a dostatočne veľkým označením na prednej a zadnej strane "NEOTVÁRAŤ" na adresu správcu (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 B...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 16.09.2016

nové

Predkladanie ponúk:v zalepenej obálke s označením: "Ponuka - Nájom nebytové priestory - občerstvovacie automaty, NEOTVÁRAŤ",poslať poštou,alebo sobne do podateľne Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10,813 66 Bratislava v lehote 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 10.08.2016

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v zalepenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "PONUKOVÉ KONANIE STREKOV - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v ...

Osobitné ponukové konanie
Strekov
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 19.08.2016

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v zalepenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "PONUKOVÉ KONANIE BÍŇA - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v te...

Osobitné ponukové konanie
Bíňa
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 19.08.2016

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v zalepenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "PONUKOVÉ KONANIE POZBA - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v te...

Osobitné ponukové konanie
Pozba
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 19.08.2016

nové

Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaných nebytových priestorov s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za m2 v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Banská Bystrica - cenová

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 19.08.2016

nové

Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaných nebytových priestorov s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za m2 v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom DÚ Bratislava - cenová p

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 19.08.2016

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Šiatorská Bukovinka, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomik...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Šiatorská Bukovinka
Pridané: 29.07.2016 Predkladanie ponúk od: 30.07.2016 Uzávierka: 09.09.2016