Kontaktné informácie


Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
e-mail: podatelna@mfsr.sk

V technických veciach:

 

Datacentrum – CPU
Cintorínska 5
814 88 Bratislava
tel.: 0850 12 33 44