Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 92 ponúk
Zobrazenie:


nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 08.11.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Trenčín
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 08.11.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 08.11.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 08.11.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Levice
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 08.11.2017

nové

Budova slúžila ako ubytovacie a vzdelávacie zariadenie pre zamestnancov správcu. V blízkosti sa nachádza lyžiarsky vlek. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasuje 4. kolo elektronickej aukcie, kúpna cena podľa znaleckého posudku, znížená : stavby o 60%, pozemky o 50%. Spôsob predlože

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Mlynky
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 01.12.2017

nové

nájomné 50,00 Eur/m2/rok + náklady za poskytované služby

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 30.10.2017

nové

Trhové nájomné nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady, t. j. úhrady za vykurovanie, elektrickú energiu, vodné, stočné, likvidáciu odpadu a ďalšie služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Ak ponuka výšky nájomného žiadneh

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 02.11.2017

nové

– nájom za 1 m2 - 70€ / rok ; preddavok na služby 1 m2 / rok v rozmedzí cca = 18 až 20€ – možnosť parkovacieho miesta - samostatný vchod - spolu 5 miestností (52,00 + 21,20 + 8,10 + sklad 7,70 + 5,30) - vrátane kuchynského kútu

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 17.10.2017 Predkladanie ponúk od: 18.10.2017 Uzávierka: 27.10.2017

nové

– nájom za 1 m2 - 70€ / rok ; preddavok na služby 1 m2 / rok v rozmedzí cca = 18 až 20€ – možnosť parkovacieho miesta

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 17.10.2017 Predkladanie ponúk od: 18.10.2017 Uzávierka: 27.10.2017