Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 65 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Záhorce
Pridané: 17.08.2017 Predkladanie ponúk od: 18.08.2017 Uzávierka: 18.09.2017

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Jastrabá
Pridané: 16.08.2017 Predkladanie ponúk od: 17.08.2017 Uzávierka: 18.09.2017

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Banská Belá
Pridané: 16.08.2017 Predkladanie ponúk od: 17.08.2017 Uzávierka: 18.09.2017

nové

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 16.08.2017 Predkladanie ponúk od: 17.08.2017 Uzávierka: 18.09.2017

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom: "Nehnuteľný majetok - prevod" s označením "Neotvárať" . Súčasťou ponuky je prehlásenie štatutárneho zástupcu, že ponúkaný majeto...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 15.08.2017 Predkladanie ponúk od: 16.08.2017 Uzávierka: 14.09.2017

nové

Ponukové konanie
Pridané: 15.08.2017 Predkladanie ponúk od: 16.08.2017 Uzávierka: 25.08.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v k.ú. Kúty, evidovaného na LV č. 2414. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcov , ktorí

Ponukové konanie
Kúty
Pridané: 15.08.2017 Predkladanie ponúk od: 16.08.2017 Uzávierka: 14.09.2017

nové

Garáž sa predáva výlučne spolu s pozemkom. Hodnota stanovená znaleckým posudkom vyjadruje cenu za garáž spolu s pozemkom. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke o...

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 15.08.2017 Predkladanie ponúk od: 16.08.2017 Uzávierka: 18.09.2017

nové

Garáž sa predáva výlučne spolu s pozemkom. Hodnota stanovená znaleckým posudkom vyjadruje cenu za garáž spolu s pozemkom. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke o...

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 15.08.2017 Predkladanie ponúk od: 16.08.2017 Uzávierka: 18.09.2017

nové

Garáž sa predáva výlučne spolu s pozemkom. Hodnota stanovená znaleckým posudkom vyjadruje cenu za garáž spolu s pozemkom. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke o...

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 15.08.2017 Predkladanie ponúk od: 16.08.2017 Uzávierka: 18.09.2017