Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 37 ponúk
Zobrazenie:


nové

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky ponúkajú v súlade s ust.§8 zák. č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov prevod správy nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu - nebytový priestor /garáž/ v Tatranskej Lomnici so spoluvlastníckym ...

Ponukové konanie
Vysoké Tatry
Pridané: 25.04.2019 Predkladanie ponúk od: 26.04.2019 Uzávierka: 27.05.2019

nové

Predmetom ponuky je budova Základnej školy na ul. Ľ. Fullu, Topoľčany. Budova je postavená na pozemku vo vlastníctve mesta Topoľčany. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame spr...

Ponukové konanie
Topoľčany
Pridané: 25.04.2019 Predkladanie ponúk od: 26.04.2019 Uzávierka: 27.05.2019

nové

Predmetom ponuky je budova Základnej školy na ul. Lipová, Topoľčany. Budova je postavená na pozemku vo vlastníctve mesta Topoľčany. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správ...

Ponukové konanie
Topoľčany
Pridané: 25.04.2019 Predkladanie ponúk od: 26.04.2019 Uzávierka: 27.05.2019

nové

Ponuky žiadame doručiť na adresu okresného úradu v zalepenej obálke s označením čísla ponuky a uvedením poznámky "Neotvárať-PK".

Ponukové konanie
Lipany
Pridané: 24.04.2019 Predkladanie ponúk od: 25.04.2019 Uzávierka: 24.05.2019

nové

Ponuky žiadame doručiť na adresu okresného úradu v zalepenej obálke s označením čísla ponuky a uvedením poznámky "Neotvárať-PK".

Ponukové konanie
Lipany
Pridané: 24.04.2019 Predkladanie ponúk od: 25.04.2019 Uzávierka: 24.05.2019

nové

Ponukové konanie
Doľany
Pridané: 23.04.2019 Predkladanie ponúk od: 24.04.2019 Uzávierka: 23.05.2019

nové

Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica

Ponukové konanie
Dolný Harmanec
Pridané: 18.04.2019 Predkladanie ponúk od: 19.04.2019 Uzávierka: 20.05.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Hnúšťa
Pridané: 18.04.2019 Predkladanie ponúk od: 19.04.2019 Uzávierka: 20.05.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Gemerské Michalovce
Pridané: 18.04.2019 Predkladanie ponúk od: 19.04.2019 Uzávierka: 20.05.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Gemerské Michalovce
Pridané: 18.04.2019 Predkladanie ponúk od: 19.04.2019 Uzávierka: 20.05.2019