Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 51 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa na ul. Rázusova s. č. 106 vo Vranove nad Topľou, ktorý v súčasnosti neslúži, a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Nehnuteľnosť sa nachádz

Ponukové konanie
Vranov nad Topľou
Pridané: 17.01.2020 Predkladanie ponúk od: 18.01.2020 Uzávierka: 17.02.2020

nové

Rodinný dom je momentálne neobývateľný, je odpojený od všetkých sietí. Vnútro domu je zatuchnuté, omietky a rozvody sú poškodené, prvky krátkodobej životnosti sú na hrane svojej životnosti, je potrebné ich vymeniť. Na LV č. 277 a 7551 v časti C Ťarchy sú LV bez zápisu. Pozemok pod domom súp. č

Ponukové konanie
Skalité
Pridané: 17.01.2020 Predkladanie ponúk od: 18.01.2020 Uzávierka: 17.02.2020

nové

Nehnuteľný majetok štátu v dočasnej správe Okresného úradu Trnava tvorí súbor pozemkov : parc. č. 274/24 (pozemok pod bytovým domom súp. č. 98 zapísaným na LV č. 194 ) a priľahlé pozemky, t. j. parc. č. 274/12 ( pozemok slúžiaci ako dvor), par. č. 274/13 ( predzáhradka) a parc. č. 274/18 ( priľahlý po

Ponukové konanie
Mierovo
Pridané: 16.01.2020 Predkladanie ponúk od: 17.01.2020 Uzávierka: 17.02.2020

nové

Nehnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny Zlatovce, ktorý je predmetom tejto ponuky neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevo...

Ponukové konanie
Trenčín
Pridané: 14.01.2020 Predkladanie ponúk od: 15.01.2020 Uzávierka: 14.02.2020

nové

Ponukové konanie
Pridané: 14.01.2020 Predkladanie ponúk od: 15.01.2020 Uzávierka: 24.01.2020

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Hrašné
Pridané: 13.01.2020 Predkladanie ponúk od: 14.01.2020 Uzávierka: 12.02.2020

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Nové Mesto nad Váhom
Pridané: 13.01.2020 Predkladanie ponúk od: 14.01.2020 Uzávierka: 12.02.2020

nové

Ponukové konanie
Nižná Pisaná
Pridané: 13.01.2020 Predkladanie ponúk od: 14.01.2020 Uzávierka: 12.02.2020

nové

Nehnuteľný majetok v dočasnej správe Okresného úradu Trnava, jedná sa o predaj rodinného domu s príslušenstvom a pozemkami, nehnuteľnosť je neudržiavaná, obnova potrebná. Vypratanie nehnuteľností si zabezpečí nadobúdateľ. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod spr...

Ponukové konanie
Piešťany
Pridané: 10.01.2020 Predkladanie ponúk od: 11.01.2020 Uzávierka: 10.02.2020

nové

Rodinný dom nie je obývaný, je dlhodobo nevyužívaný, bez údržby a opráv a je narušená statická stabilita objektu.

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Lorinčík
Pridané: 10.01.2020 Predkladanie ponúk od: 11.01.2020 Uzávierka: 10.02.2020