Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 27 ponúk
Zobrazenie:


nové

Pozemok je z časti zastavaný stavbou garáže v havarijnom stave.

Ponukové konanie
Chotča
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 06.03.2023

nové

Ponukové konanie
Stropkov
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 06.03.2023

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra...

Ponukové konanie
Môlča
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 06.03.2023

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832...

Ponukové konanie
Modra
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 06.03.2023

nové

Ponukové konanie
Rajecká Lesná
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 06.03.2023

nové

Ponukové konanie
Oravská Lesná
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 06.03.2023

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Pozemok k. ú. Norovce, podiel 1/24.

Ponukové konanie
Norovce
Pridané: 30.01.2023 Predkladanie ponúk od: 31.01.2023 Uzávierka: 01.03.2023

nové

Ponuky doručte uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu : Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Pozemky k. ú. Kukučínov, podiel 1/6" .

Ponukové konanie
Kukučínov
Pridané: 30.01.2023 Predkladanie ponúk od: 31.01.2023 Uzávierka: 01.03.2023

nové

Predmetom ponuky je rekreačná chata bez súpisného čísla, bez pozemku /pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby/, nachádzajúca sa v rekreačnej lokalite Kamenný potok II v k.ú. Myslava. Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Košice, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcov...

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Myslava
Pridané: 30.01.2023 Predkladanie ponúk od: 31.01.2023 Uzávierka: 01.03.2023

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľn...

Ponukové konanie
Klenovec
Pridané: 26.01.2023 Predkladanie ponúk od: 27.01.2023 Uzávierka: 27.02.2023