Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 23 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Nová Dubnica
Pridané: 17.08.2018 Predkladanie ponúk od: 18.08.2018 Uzávierka: 17.09.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu vo vlastníctve SR a v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúceho sa v k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísaného na LV č. 107 ako: a) stavba: - administr. budova so súp. č. 339 postavena na p

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 17.08.2018 Predkladanie ponúk od: 18.08.2018 Uzávierka: 18.09.2018

nové

Ponukové konanie
Trstená
Pridané: 16.08.2018 Predkladanie ponúk od: 17.08.2018 Uzávierka: 17.09.2018

nové

Štátna príspevková organizácia s názvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, so sídlom: Slovenská ulica 11 A, 940 63 Nové Zámky, IČO: 17336112, ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej aj „správca“) oznamuje podľa § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o...

Ponukové konanie
Nové Zámky
Pridané: 15.08.2018 Predkladanie ponúk od: 16.08.2018 Uzávierka: 14.09.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu vo vlastníctve SR a v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúceho sa v k.ú. Pribeník, obec Pribeník, okres Trebišov, zapísaného na LV č. 213 ako: a) stavba: - rodinný dom so súp. č. 234 postavený na parc. reg. C KN č. 1069/1, b)

Ponukové konanie
Pribeník
Pridané: 15.08.2018 Predkladanie ponúk od: 16.08.2018 Uzávierka: 14.09.2018

nové

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len UNLP Košice), ako štátna príspevková organizácia a správca vyššie uvedeného majetku spravuje tento majetok štátu v zmysle zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Primeraná cena prevádzaného majetku štátu je stanovená ...

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 15.08.2018 Predkladanie ponúk od: 16.08.2018 Uzávierka: 14.09.2018

nové

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len UNLP Košice), ako štátna príspevková organizácia a správca vyššie uvedeného majetku spravuje tento majetok štátu v zmysle zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Primeraná cena prevádzaného majetku štátu je stanovená ...

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 15.08.2018 Predkladanie ponúk od: 16.08.2018 Uzávierka: 14.09.2018

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Horná Mariková
Pridané: 14.08.2018 Predkladanie ponúk od: 15.08.2018 Uzávierka: 13.09.2018

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Vršatské Podhradie
Pridané: 13.08.2018 Predkladanie ponúk od: 14.08.2018 Uzávierka: 12.09.2018

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Nové Mesto nad Váhom
Pridané: 13.08.2018 Predkladanie ponúk od: 14.08.2018 Uzávierka: 12.09.2018