Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 24 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Trnava
Pridané: 10.08.2020 Predkladanie ponúk od: 11.08.2020 Uzávierka: 09.09.2020

nové

Slovenská obchodná inšpekcia ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) ponukové konanie (§ 8 zákona) na prevod správy prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 09.09.2020

nové

Ponukové konanie
Liptovský Hrádok
Pridané: 05.08.2020 Predkladanie ponúk od: 06.08.2020 Uzávierka: 04.09.2020

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „PK: pozemok CKN 951/31, Lutila – NEOTVÁRAŤ na adresu správcu majetku: Ministerstvo vnútra SR , C...

Ponukové konanie
Lutila
Pridané: 04.08.2020 Predkladanie ponúk od: 05.08.2020 Uzávierka: 03.09.2020

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „PK: pozemok CKN 60/3, Dolná Ždaňa – NEOTVÁRAŤ na adresu správcu majetku: Ministerstvo vnútra SR ...

Ponukové konanie
Dolná Ždaňa
Pridané: 04.08.2020 Predkladanie ponúk od: 05.08.2020 Uzávierka: 03.09.2020

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra...

Ponukové konanie
Čeláre
Pridané: 04.08.2020 Predkladanie ponúk od: 05.08.2020 Uzávierka: 03.09.2020

nové

Ponukové konanie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 03.08.2020 Predkladanie ponúk od: 04.08.2020 Uzávierka: 02.09.2020

nové

Ponukové konanie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 31.07.2020 Predkladanie ponúk od: 01.08.2020 Uzávierka: 31.08.2020

nové

Ponukové konanie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 31.07.2020 Predkladanie ponúk od: 01.08.2020 Uzávierka: 31.08.2020

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE: Nehnuteľný majetok pozemok 58 m2 Kúty Senica" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetk...

Ponukové konanie
Kúty
Pridané: 29.07.2020 Predkladanie ponúk od: 30.07.2020 Uzávierka: 28.08.2020