Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 57 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Malacky
Pridané: 22.06.2017 Predkladanie ponúk od: 23.06.2017 Uzávierka: 24.07.2017

nové

Ponukové konanie
Malacky
Pridané: 22.06.2017 Predkladanie ponúk od: 23.06.2017 Uzávierka: 24.07.2017

nové

Ponukové konanie
Malacky
Pridané: 22.06.2017 Predkladanie ponúk od: 23.06.2017 Uzávierka: 24.07.2017

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Bobot
Pridané: 21.06.2017 Predkladanie ponúk od: 22.06.2017 Uzávierka: 21.07.2017

nové

Ponukové konanie
Pridané: 20.06.2017 Predkladanie ponúk od: 21.06.2017 Uzávierka: 30.06.2017

nové

Nehnuteľný majetok v dočasnej správe Okresného úradu Trnava, jedná sa o nezastavaný pozemok prístupný po spevnenej verejnej komunikácii s možnosťou napojenia na verejný vodovod a elektrickú sieť. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správco...

Ponukové konanie
Veľké Úľany
Pridané: 20.06.2017 Predkladanie ponúk od: 21.06.2017 Uzávierka: 20.07.2017

nové

pozemok registra E KN sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Senica. Ide o pozemok, ktorý je vedený ako ostatná plocha ale sú to TTP na hrebeni kopca, na ktorých je ujazdená poľná cesta

Ponukové konanie
Senica
Pridané: 20.06.2017 Predkladanie ponúk od: 21.06.2017 Uzávierka: 20.07.2017

nové

pozemok par. č. 1303 sa nachádza mimo zastaveného územia mesta Senica, ide o pozemok, ktorý je vedený ako ostatná plocha, sú to TTP na hrebeni kopca na ktorých je ujazdená poľná cesta

Ponukové konanie
Senica
Pridané: 20.06.2017 Predkladanie ponúk od: 21.06.2017 Uzávierka: 20.07.2017

nové

pozemok parc. č. 1199 sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Senica. Ide o pozemok, ktorý je vedený ako ostatná plocha ale sú to TTP na hrebeni kopca, na ktorých je ujazdená poľná cesta

Ponukové konanie
Senica
Pridané: 20.06.2017 Predkladanie ponúk od: 21.06.2017 Uzávierka: 20.07.2017

nové

Ponukové konanie
Záhorská Ves
Pridané: 16.06.2017 Predkladanie ponúk od: 17.06.2017 Uzávierka: 17.07.2017