Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 95 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 10.12.2019 Predkladanie ponúk od: 11.12.2019 Uzávierka: 09.01.2020

nové

Pozemok sa nachádza pod a v ochrannom pásme elektr. vedenia - VN.

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 10.12.2019 Predkladanie ponúk od: 11.12.2019 Uzávierka: 09.01.2020

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v Znaleckom posudku č. 26/2019 zo dňa 10.07.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914958. Stavba - rodinný dom so s.č. 261; predmetom p

Ponukové konanie
Stupava
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 08.01.2020

nové

Predmetom ponuky je pozemok pred garážami v meste Komárno. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcov, ktorí prejavia záujem o ponúkaný majetok štátu aby svoje ponuky na p...

Ponukové konanie
Komárno
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 08.01.2020

nové

Predmetom ponuky je pozemok v obci Solčany. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcov, ktorí prejavia záujem o ponúkaný majetok štátu aby svoje ponuky na prevod správy pr...

Ponukové konanie
Solčany
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 08.01.2020

nové

Predmetom ponuky je pozemok v obci Bajč. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcov, ktorí prejavia záujem o ponúkaný majetok štátu aby svoje ponuky na prevod správy preby...

Ponukové konanie
Bajč
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 08.01.2020

nové

Predmetom ponuky je garáž s pozemkom v meste Zlaté Moravce. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcov, ktorí prejavia záujem o ponúkaný majetok štátu aby svoje ponuky na ...

Ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 08.01.2020

nové

Ponukové konanie
Horné Saliby
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 10.01.2020

nové

Nehnuteľný majetok v dočasnej správe Okresného úradu Trnava, pozemky sú oplotené a využívané ako záhrada s prístupom z Pieskovej ulice. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej...

Ponukové konanie
Veľké Úľany
Pridané: 06.12.2019 Predkladanie ponúk od: 07.12.2019 Uzávierka: 10.01.2020

nové

Písomné ponuky s jednou pevnou cenou zaslať na adresu: Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením "Predaj pozemku v k.ú. Dvory nad Žitavou" NEOTVÁRAŤ!!!

Ponukové konanie
Dvory nad Žitavou
Pridané: 05.12.2019 Predkladanie ponúk od: 06.12.2019 Uzávierka: 07.01.2020