Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 35 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov".

Ponukové konanie
Čaradice
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 20.11.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu – spoluvlastní...

Ponukové konanie
Spišská Nová Ves
Pridané: 16.10.2017 Predkladanie ponúk od: 17.10.2017 Uzávierka: 15.11.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci s...

Ponukové konanie
Vígľaš
Pridané: 16.10.2017 Predkladanie ponúk od: 17.10.2017 Uzávierka: 15.11.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci s...

Ponukové konanie
Košeca
Pridané: 16.10.2017 Predkladanie ponúk od: 17.10.2017 Uzávierka: 15.11.2017

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov- Pozemok parc.č. 54 v k.ú. Jasová"

Ponukové konanie
Jasová
Pridané: 13.10.2017 Predkladanie ponúk od: 14.10.2017 Uzávierka: 13.11.2017

nové

Ponukové konanie
Hubová
Pridané: 12.10.2017 Predkladanie ponúk od: 13.10.2017 Uzávierka: 13.11.2017

nové

Predmetný nehnuteľný majetok štátu správcovi neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. K požadovanej odplate bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej sadzbe 20 %. Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý...

Ponukové konanie
Trenčín
Pridané: 12.10.2017 Predkladanie ponúk od: 13.10.2017 Uzávierka: 13.11.2017

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Skalka nad Váhom
Pridané: 11.10.2017 Predkladanie ponúk od: 12.10.2017 Uzávierka: 10.11.2017

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky

Ponukové konanie
Modrová
Pridané: 11.10.2017 Predkladanie ponúk od: 12.10.2017 Uzávierka: 10.11.2017

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Rodinný dom s pozemkami Čankov".

Ponukové konanie
Levice
Pridané: 11.10.2017 Predkladanie ponúk od: 12.10.2017 Uzávierka: 10.11.2017