Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 20 ponúk
Zobrazenie:


nové

Stavba - rodinný dom súp. č 39 na parc. č. 109 je v zlom technickom stave, pozostáva v podstate len z kamenných základov, ktoré sú prekladané mlatom, čo bola technológia používaná koncom 19 storočia, pri stavbe domov z nepálenej tehly. Na dome sú obvodové steny a trámový strop, krov absentuje. Stavba je dožitá.

Ponukové konanie
Hlohovec
Pridané: 24.03.2017 Predkladanie ponúk od: 25.03.2017 Uzávierka: 24.04.2017

nové

Spôsob predloženia ponuky resp. zaslanie prejavu záujmu: Ponuku.resp. svoj prejav záujmu doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením "Pozemok Vinica p.č.1618- PONUKOVÉ KONANIE poštou na korešpondenčnú adresu správcu majetku MV SR Centrum podpory Banská Bystri...

Ponukové konanie
Vinica
Pridané: 22.03.2017 Predkladanie ponúk od: 23.03.2017 Uzávierka: 21.04.2017

nové

Ponukové konanie
Pridané: 21.03.2017 Predkladanie ponúk od: 22.03.2017 Uzávierka: 03.04.2017

nové

Ponukové konanie
Hubová
Pridané: 20.03.2017 Predkladanie ponúk od: 21.03.2017 Uzávierka: 19.04.2017

nové

Abrahámsky park bol vyhlásený za chránené územie zo 4. stupňom ochrany. .“ Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: „Vlastníctvo štátu k pozemkom a vodným plochám v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany je zakázané previesť na ...

Ponukové konanie
Abrahám
Pridané: 17.03.2017 Predkladanie ponúk od: 18.03.2017 Uzávierka: 18.04.2017

nové

Ponukové konanie
Senec
Pridané: 16.03.2017 Predkladanie ponúk od: 17.03.2017 Uzávierka: 18.04.2017

nové

Ponukové konanie
Senec
Pridané: 16.03.2017 Predkladanie ponúk od: 17.03.2017 Uzávierka: 18.04.2017

nové

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 15.03.2017 Predkladanie ponúk od: 16.03.2017 Uzávierka: 18.04.2017

nové

Ponukové konanie
Stankovany
Pridané: 13.03.2017 Predkladanie ponúk od: 14.03.2017 Uzávierka: 12.04.2017

nové

Ponukové konanie
Dolný Kubín
Pridané: 08.03.2017 Predkladanie ponúk od: 09.03.2017 Uzávierka: 07.04.2017