Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 89 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie

Ponukové konanie
Čebovce
Pridané: 20.09.2019 Predkladanie ponúk od: 21.09.2019 Uzávierka: 21.10.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie

Ponukové konanie
Čebovce
Pridané: 20.09.2019 Predkladanie ponúk od: 21.09.2019 Uzávierka: 21.10.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie

Ponukové konanie
Čebovce
Pridané: 20.09.2019 Predkladanie ponúk od: 21.09.2019 Uzávierka: 21.10.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie

Ponukové konanie
Čebovce
Pridané: 20.09.2019 Predkladanie ponúk od: 21.09.2019 Uzávierka: 21.10.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie

Ponukové konanie
Čebovce
Pridané: 20.09.2019 Predkladanie ponúk od: 21.09.2019 Uzávierka: 21.10.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie

Ponukové konanie
Čebovce
Pridané: 20.09.2019 Predkladanie ponúk od: 21.09.2019 Uzávierka: 21.10.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie

Ponukové konanie
Čebovce
Pridané: 20.09.2019 Predkladanie ponúk od: 21.09.2019 Uzávierka: 21.10.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v uzatvorenej obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie

Ponukové konanie
Čebovce
Pridané: 20.09.2019 Predkladanie ponúk od: 21.09.2019 Uzávierka: 21.10.2019

nové

Centrálna kotolňa so s. č. 10549 na parcele č. 19476/13 zabezpečuje na základe zmluvného vzťahu vykurovanie budovy ubytovne so s. č. 12053 v spoluvlastníctve Biont, a. s. (spoluvlastnícky podiel 9/10) a SR, zastúpenej SAV (spoluvlastnícky podiel 1/10).

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 19.09.2019 Predkladanie ponúk od: 20.09.2019 Uzávierka: 22.10.2019

nové

Nehnuteľný majetok v dočasnej správe Okresného úradu Trnava. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE: parcely registra C KN č. 3394/6, č. ...

Ponukové konanie
Kopčany
Pridané: 19.09.2019 Predkladanie ponúk od: 20.09.2019 Uzávierka: 21.10.2019