Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 75 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Žilina
Pridané: 17.10.2019 Predkladanie ponúk od: 18.10.2019 Uzávierka: 18.11.2019

nové

Ponukové konanie
Terchová
Pridané: 17.10.2019 Predkladanie ponúk od: 18.10.2019 Uzávierka: 18.11.2019

nové

Ponukové konanie
Oravská Lesná
Pridané: 17.10.2019 Predkladanie ponúk od: 18.10.2019 Uzávierka: 18.11.2019

nové

Ponukové konanie
Pridané: 16.10.2019 Predkladanie ponúk od: 17.10.2019 Uzávierka: 28.10.2019

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov-Rodinný dom s pozemkom k.ú. Cabaj".

Ponukové konanie
Cabaj-Čápor
Pridané: 16.10.2019 Predkladanie ponúk od: 17.10.2019 Uzávierka: 15.11.2019

nové

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 16.10.2019 Predkladanie ponúk od: 17.10.2019 Uzávierka: 15.11.2019

nové

Ponukové konanie
Pridané: 16.10.2019 Predkladanie ponúk od: 17.10.2019 Uzávierka: 31.10.2019

nové

Predmetný nehnuteľný majetok štátu je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod č. 3366/1. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej ...

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 15.10.2019 Predkladanie ponúk od: 16.10.2019 Uzávierka: 14.11.2019

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Horná Súča
Pridané: 15.10.2019 Predkladanie ponúk od: 16.10.2019 Uzávierka: 14.11.2019

nové

Ponukové konanie
Poprad
Pridané: 14.10.2019 Predkladanie ponúk od: 15.10.2019 Uzávierka: 25.11.2019