Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 90 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky na prevod správy ponúkaného majetku štátu zasielajte v zalepenej obálke označenej heslom "ponukové konanie - chata s pozemkami - Kaluža" na adresu: Odbor správy majetku a energetiky Úradu SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava najneskôr do 22. 7. 2019 (vrátane), alebo osobne do podateľne Úradu SAV v budove n...

Ponukové konanie
Kaluža
Pridané: 20.06.2019 Predkladanie ponúk od: 21.06.2019 Uzávierka: 22.07.2019

nové

Ponuky na prevod správy ponúkaného majetku štátu zasielajte v zalepenej obálke označenej heslom "ponukové konanie - pozemky Veľký Kýr" na adresu: Odbor správy majetku a energetiky Úradu SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava najneskôr do 22. 7. 2019 (vrátane), alebo osobne do podateľne Úradu SAV v budove na Štefánik...

Ponukové konanie
Veľký Kýr
Pridané: 20.06.2019 Predkladanie ponúk od: 21.06.2019 Uzávierka: 22.07.2019

nové

Ponuky na prevod správy ponúkaného majetku štátu zasielajte v zalepenej obálke označenej heslom "ponukové konanie - chata Pezinok" na adresu: Odbor správy majetku a energetiky Úradu SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava najneskôr do 22. 7. 2019 (vrátane), alebo osobne do podateľne Úradu SAV v budove na Štefánikovej...

Ponukové konanie
Pezinok
Pridané: 20.06.2019 Predkladanie ponúk od: 21.06.2019 Uzávierka: 22.07.2019

nové

Ponukové konanie
Prešov
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 19.07.2019

nové

Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 11/2019, vypracovanom znalcom Ing. Jánom Stošekom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. Na pozemku sa nachádzajú príslušenstvá k budove s. č. 11852 situovanej na poz. parc. č. 5012/30: ploty, v

Ponukové konanie
Prešov
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 19.07.2019

nové

Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 043/2019, vypracovanom znalcom Ing. Ivanom Čiernym, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, pozemné stavby.

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 19.07.2019

nové

Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 043/2019, vypracovanom znalcom Ing. Ivanom Čiernym, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, pozemné stavby.

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 19.07.2019

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Pozemky parc. EKN č. 384, parc. EKN č. 385 v k.ú. Pozba".

Ponukové konanie
Pozba
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 19.07.2019

nové

Ponukové konanie
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 04.07.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Sliač
Pridané: 19.06.2019 Predkladanie ponúk od: 20.06.2019 Uzávierka: 19.07.2019