Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 26 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 20.02.2017 Predkladanie ponúk od: 21.02.2017 Uzávierka: 22.03.2017

nové

Nebytové priestory na prízemí v budove na Dvorkinovej č.7 v Košiciach, pavilón C, spolu o výmere 160,52m², z toho: kancelárie č.3 vo výmere 10,50m², č.6 vo výmere 46,75m², č.7 vo výmere 46,75m², č.8 vo výmere 16,25m², č.9 vo výmere 21,50m² a sociálne miestnosti č.1 vo výmere 5,25m², č.2 v

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Pridané: 20.02.2017 Predkladanie ponúk od: 21.02.2017 Uzávierka: 22.03.2017

nové

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 20.02.2017 Predkladanie ponúk od: 21.02.2017 Uzávierka: 22.03.2017

nové

Pozemok slúži ako prístupová cesta k nehnuteľnostiam v obci Ždiar. Všeobecná cena ponúkaného spoluvlastníckeho podielu na pozemku predstavuje 2 838,32 EUR na základe znaleckého posudku. Súčasťou ponuky sú cestné panely rozmerov 3 x 2 m o celkovej dĺžke 224,72 m. Cestné panely sú po

Ponukové konanie
Ždiar
Pridané: 17.02.2017 Predkladanie ponúk od: 18.02.2017 Uzávierka: 20.03.2017

nové

Ponukové konanie
Gabčíkovo
Pridané: 16.02.2017 Predkladanie ponúk od: 17.02.2017 Uzávierka: 20.03.2017

nové

Na pozemku sa nenachádza žiadna stavba. Predmetný pozemok z troch strán obklopuje pozemok KN-C parcelné č. 688, na ktorom je postavená chata. Pozemok aj chata sú v súkromnom vlastníctve. Predmetný pozemok sa nachádza vo vnútri lesného pozemku KN-C parcelné č. 686, ktorý je v súkromnom vlastníctve.

Ponukové konanie
Ostrá Lúka
Pridané: 16.02.2017 Predkladanie ponúk od: 17.02.2017 Uzávierka: 20.03.2017

nové

Pozemky, ostatné plochy s CKN parc.č. 785/8-19 k.ú. Stará Ľubovňa sa nachádzajú v južnej časti mesta Stará Ľubovňa. Celková výmera pozemkov je 316 m2. Pozemok parc.č. 785/8 a parcela č. 785/19 sú krajné pozemky o výmere 28m2, hodnota za jednotlivý pozemok je 1.171,24 €. Pozemky parc. č. 785/9 až parc.č. 78

Ponukové konanie
Stará Ľubovňa
Pridané: 15.02.2017 Predkladanie ponúk od: 16.02.2017 Uzávierka: 17.03.2017

nové

Súčasťou ponuky sú aj 2 hnuteľné prefabrikované garáže pre osobné motorové vozidlá, garáže sú v KN evidované iba geometricky nie popisne, nachádzajú sa vo dvore na pozemku, parc. č. 2011. Vecné bremeno - oprávnený užíva v nebytovom priestore č. 8-1 (suterén) samostatnú uzamyteľnú miestnosť pre účely prevádzky trať...

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 14.02.2017 Predkladanie ponúk od: 15.02.2017 Uzávierka: 16.03.2017

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Soblahov
Pridané: 13.02.2017 Predkladanie ponúk od: 14.02.2017 Uzávierka: 15.03.2017

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Pruské
Pridané: 13.02.2017 Predkladanie ponúk od: 14.02.2017 Uzávierka: 15.03.2017