Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 48 ponúk
Zobrazenie:


nové

Verejne prístupný pozemok, časť tvorí zeleň a časť zasahuje do prístupovej komunikácie na ulici Ota Kožucha. Cez pozemok sú vedené inžinierske siete (zákonné vecné bremeno Z-710/12)

Ponukové konanie
Malacky
Pridané: 22.10.2020 Predkladanie ponúk od: 23.10.2020 Uzávierka: 23.11.2020

nové

Ponukové konanie
Borský Mikuláš
Pridané: 21.10.2020 Predkladanie ponúk od: 22.10.2020 Uzávierka: 20.11.2020

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Brvnište
Pridané: 20.10.2020 Predkladanie ponúk od: 21.10.2020 Uzávierka: 19.11.2020

nové

Ponukové konanie
Krásno nad Kysucou
Pridané: 20.10.2020 Predkladanie ponúk od: 21.10.2020 Uzávierka: 19.11.2020

nové

Ponukové konanie
Veľké Rovné
Pridané: 20.10.2020 Predkladanie ponúk od: 21.10.2020 Uzávierka: 19.11.2020

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Stará Turá
Pridané: 19.10.2020 Predkladanie ponúk od: 20.10.2020 Uzávierka: 18.11.2020

nové

ponúkaná parcela č. 3331/52 je rozhodnutím rektora SZU č. DPM 2/2020 zo dňa 9.3.2020 nadbytočný majetok a nebude slúžiť pre potreby správcu.

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 19.10.2020 Predkladanie ponúk od: 20.10.2020 Uzávierka: 18.11.2020

nové

Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 193/2018, vypracovanom znalcom Ing. arch. Branislavom Balúchom. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina".

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 14.10.2020 Predkladanie ponúk od: 15.10.2020 Uzávierka: 13.11.2020

nové

Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 193/2018, vypracovanom znalcom Ing. arch. Branislavom Balúchom. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina".

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 14.10.2020 Predkladanie ponúk od: 15.10.2020 Uzávierka: 13.11.2020

nové

Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 193/2018, vypracovanom znalcom Ing. arch. Branislavom Balúchom. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina".

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 14.10.2020 Predkladanie ponúk od: 15.10.2020 Uzávierka: 13.11.2020