Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 35 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Skalka nad Váhom
Pridané: 20.04.2018 Predkladanie ponúk od: 21.04.2018 Uzávierka: 21.05.2018

nové

Záujem o ponuku zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Ponukové konanie - k. ú. Šíd".

Ponukové konanie
Šíd
Pridané: 20.04.2018 Predkladanie ponúk od: 21.04.2018 Uzávierka: 21.05.2018

nové

Ponukové konanie
Nová Dubnica
Pridané: 20.04.2018 Predkladanie ponúk od: 21.04.2018 Uzávierka: 21.05.2018

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Trenčín
Pridané: 20.04.2018 Predkladanie ponúk od: 21.04.2018 Uzávierka: 21.05.2018

nové

Záujem o ponuku zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Ponukové konanie - k. ú. Žakarovce".

Ponukové konanie
Žakarovce
Pridané: 20.04.2018 Predkladanie ponúk od: 21.04.2018 Uzávierka: 21.05.2018

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Považská Bystrica
Pridané: 19.04.2018 Predkladanie ponúk od: 20.04.2018 Uzávierka: 21.05.2018

nové

Ponukové konanie
Opatovce
Pridané: 18.04.2018 Predkladanie ponúk od: 19.04.2018 Uzávierka: 18.05.2018

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Revúca
Pridané: 17.04.2018 Predkladanie ponúk od: 18.04.2018 Uzávierka: 17.05.2018

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Tornaľa
Pridané: 17.04.2018 Predkladanie ponúk od: 18.04.2018 Uzávierka: 17.05.2018

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Moravské Lieskové
Pridané: 17.04.2018 Predkladanie ponúk od: 18.04.2018 Uzávierka: 17.05.2018