Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 49 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019

nové

Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019

nové

Na prevod správy ponúkame 3 pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Zobor v Nitre. Na pozemkoch sú evidované vecné bremená zapísané na LV č. 4218 pre k. ú. Zobor.

Ponukové konanie
Nitra
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Bánovce nad Bebravou
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Bánovce nad Bebravou
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Ostrý Grúň
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Veľké Pole
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam a nahliadn...

Ponukové konanie
Hiadeľ
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Pohronská Polhora
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 24.09.2019

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Brezno
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019